Da va avslutnings "diplomet" Tilbake

Da va avslutnings "diplomet" til førskolebarna på avdelinga så godt som ferdig. Mangle bare bilda av ungan og lamminering.

Flere ideer innen: Ugler

Flere ideer innen: Sommer

Flere ideer innen: Fest

Flere ideer innen: Skolestarterne

Annonse